rodinný prostor pro přátelská setkávání
picture1

Skoky

Duchovní místo se silnou energií

... výlety, putování, koncerty, duchovní prožitek ...

Akce ve Skokách:

 


 

Šest kilometrů na severozápad od Žlutic, sedm kilometrů na jihovýchod od Bochova a osm kilometrů severovýchodně od Toužimi, pod Vraním vrchem vysoko nad údolím Střely, vypíná se mohutný barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie. Kolem něj stávala obec Skoky, dříve též Mariánské Skoky, německy nazývaná Stock či Maria Stock. Bývalo zde jedno z nejslavnějších mariánských poutních míst v Čechách, proslavené stejně jako francouzské Lurdy zázračnými uzdraveními a především pak obrazem Matky Boží, kterou naši předci vzývali ku pomoci jako Pannu Marii Pomocnici ze Skoků, a díky lidové zbožnosti v českém prostředí též jako "Panenku ze Skoku" či zlidovělou "Panenku Skákavou". Úpadek obce i poutního místa nastal po roce 1945, kdy byly Skoky poprvé vysídleny, protože zdejší obyvatelé byli Němci. Druhé vysídlení přišlo v padesátých letech, protože noví obyvatelé nechtěli podlehnout tlaku komunistické kolektivizace, a tak ti nejodbojnější odešli a jejich majetky, posléze i majetek krachujícího JZD převzal stát. A třetí a poslední vysídlení přišlo v polovině let šedesátých, když byla zahájena stavba Žlutické přehradní nádrže na pitnou vodu, která posléze zatopila starou a jedinou silnici od Žlutic a zbyla jen rozblácená a rozbitá polní cesta z druhé strany, z náhorní plošiny od osady Polom. Zůstal tu stát krásný kostel, bývalý poutní hostinec poblíž, kaplička, hřbitov a terasy se zbytky domů ve svahu. Na věžích kostela bývaly hvězdy. V roce 2006 kostel přepadli lupiči měděného plechu, kteří báně věží rozřezali a hvězdy shodili na zem. Na zem se přitom zřítil také jeden z nich a díky tomu byli dopadeni. Tehdy se zde stal další ze zázraků, mladý zloděj ten smrtelný pád přežil. Poškozené báně a střecha byly provizorně opraveny a dnes probíhají ve Skokách především aktivity k oživení místa, a tak se snad jednou hvězdy na vrcholky věží zase vrátí a s nimi i nový život do tohoto krásného místa. Ve hvězdách je naděje, Panenko Marie Skokovská, panenko na pařezu, panenko před skokem do údolí.